Sepleriň elýeterliligi

'Uzaga çeken' söwda merkezi

Aşgabadyň Parahat 7 etrapçasynyň golaýyndaky söwda merkeziniň gurluşygy üç ýyldan hem gowrak wagt bäri dowam edýär. Emma, ýerli ýaşaýjylar onuň häzire çenli hem işläp başlamandygyna ünsi çekýärler.
Köpräk görkez

Ulanyşa berilmeli täze söwda merkezi
1

Ulanyşa berilmeli täze söwda merkezi

Sebitde arassaçylyk işleri geçirilýär
2

Sebitde arassaçylyk işleri geçirilýär

Agyr tehnika söwda merkeziniň golaýyndaky ýerleri tekizleýär
3

Agyr tehnika söwda merkeziniň golaýyndaky ýerleri tekizleýär

Söwda merkeziniň golaýyndaky baglar hem çapylyp aýryldy
4

Söwda merkeziniň golaýyndaky baglar hem çapylyp aýryldy

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG