Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Stambul: Gijeki kluba hüjüm etmekde aýyplanýan Maşaripow sud edilýär


Özbegistanyň raýaty Abdulkadir Maşaripow

Stambulyň gijeki klubynda bolan gyrgynçylyga jogapkär bolmakda güman edilýän Abdulkadir Maşaripow 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda 39 adamyň ölümine sebäp bolan ýaragly hüjümi amala aşyrmak, şeýle-de ekstremist “Yslam döwleti” (YD) toparynyň agzasy bolmak bilen bagly aýyplamalaryň esasynda sud ediler.

Özbegistanyň raýaty Maşaripow 11-nji dekabrda Stambulyň Siliwiri türmesinde ýokary howpsuzlyk şertlerinde geçiriljek sud diňlenişiginde 40 ömürlik türme tussaglygy jezasyna höküm edilip bilner.

Türkiýäniň häkimiýetleri onuň günäni boýun alandygyny aýdýarlar.

Maşaripow 11-nji dekabrda başlanýan sud diňlenişiklerinde gyrgynçylykly hüjümi amala aşyrmak aýyplamasynyň esasynda sud edilýän 57 adamyň biri. Maşaripow bilen bilelikde onuň aýaly Zarina Nurullaýewa hem sud edilýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG