Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 50-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň köpgatly jaýlarynyň öňündäki meýdançada şeşebeş oýnaýan türkmen ýaşululary
1

Aşgabadyň köpgatly jaýlarynyň öňündäki meýdançada şeşebeş oýnaýan türkmen ýaşululary

Aşgabadyň köçeleriniň birinde gezelenç edip, ýöräp barýan ýaşlar
2

Aşgabadyň köçeleriniň birinde gezelenç edip, ýöräp barýan ýaşlar

Aşgabadyň Alyşir Nowaýy köçesiniň golaýyndaky baglary suwlaýan bagban
3

Aşgabadyň Alyşir Nowaýy köçesiniň golaýyndaky baglary suwlaýan bagban

Aşgabatda ýol heläkçiligine uçran awtoulaglaryň biri
4

Aşgabatda ýol heläkçiligine uçran awtoulaglaryň biri

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG