Sepleriň elýeterliligi

Hepdäniň jemi – 16.12.2017.


Hepdäniň esasy temalaryna gysgaça synymyzy, Türkmenistanda migrant eneleriň yzynda galýan çagalar, maldarlaryň duş bolýan kynçylyklary, işsizligi azaltmak, iş ýerlerini goramak mümkinçilikleri baradaky söhbetlerimizi diňlemäge çagyrýarys.

XS
SM
MD
LG