Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 52-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Tagtabazarda ulagda aýlanyp azyk satýan söwdegärler.
1

Tagtabazarda ulagda aýlanyp azyk satýan söwdegärler.

Aşgabatda bir jaýyň öňünde surat çekip oturan hudožnik gyz.
2

Aşgabatda bir jaýyň öňünde surat çekip oturan hudožnik gyz.

Paýtagdaky Olimpiýa şäherjeginde dikilen, "Aşgabat-2017" oýunlaryndan galan baýdak.
3

Paýtagdaky Olimpiýa şäherjeginde dikilen, "Aşgabat-2017" oýunlaryndan galan baýdak.

Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjiginden bir görnüş.
4

Aşgabatdaky Olimpiýa şäherjiginden bir görnüş.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG