Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Eýrandaky protestleriň dowamynda heläk bolanlaryň sany 20 adama ýetdi


Tähranyň döwlet iniwersitetiniň içindäki protestler, 30-njy dekabr, 2017.

Eýranda hökümete garşy protestleriň dowamynda adam pidalarynyň sany köpeldi. Hökümetiň protestleri basyp ýatyrmak barada eden duýduryşyna garamazdan, güýçlenen we tutuş ýurda ýaýran çykyşlaryň bäşinji gijesinde 9 adamyň, şol sanda polisiýa işgäriniň heläk bolandygy habar berildi.

Sosial mediada ýerleşdirilen wideoda Kahderijan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edýän demonstrantlar görkezildi. 2-nji ýanwarda döwlet telewideniýesi wepat bolan 9 adamdan ýedisiniň merkezi Isfahan şäherinde polisiýa bölümine hüjüm edip, ýaraga eýe bolmak synanyşygynda öldürlendigini habar berdi.

“Tasnim” ýarym resmi agentligi Najafabad şäherinde ýaragly demonstrantlar tarapyndan bir polisiýa ofiseriniň öldürlendigini habar berdi.

Demonstrasiýalaryň Eýranyň onlarça şäherinde, şol sanda Tähranyň birnäçe böleginde geçirilýändigi habar berilýär. Tähranyň häkiminiň orunbasary Ali Asgar Naserbaht paýtagtda 450 adamyň tussag edilendigini aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG