Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetiň Goranmak ministrligi Siriýada iki harbysynyň wepat bolandygyny aýtdy


Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin Siriýadaky Hmeimim howa bazasyna eden saparynyň dowamynda, Latakia, 11-nji dekabr, 2017.

Orsýetiň Goranmak ministrligi täze ýylyň öňüsyrasynda Siriýada özüniň iki harby gullukçysynyň hökümete garşy söweşýän güýçleriň toply ýaraglaryň hüjüminde wepat bolandygyny mälim etdi.

“Garaňky düşende Hmeimim howa bazasy söweşijileriň göçme toparynyň minaly ýaraglaryň hüjümine sezewar boldy. Ok atyşygyň netijesinde iki harby gullukçy wepat boldy” diýlip, ministrligiň habar beriş serişdelerinde çap edilen beýanatynda aýdylýar.

Orsýetiň Siriýadaky Hmeimim howa bazasy günbatar Latakia regionynda ýerleşýär.

Orsýet Siriýada dowam edýän graždan urşunyň dowamynda prezident Başar al-Assada goldaw berýär. Orsýetiň Siriýada 2015-nji ýylyň sentýabrynda harby howa çärelerine başlaly bäri 40-dan gowrak orsýet harbysy wepat boldy.

XS
SM
MD
LG