Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 1-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabatdaky awtobus sürüjileri.
2

Aşgabatdaky awtobus sürüjileri.

Köçeden aýrylmadyk zir-zibil.
3

Köçeden aýrylmadyk zir-zibil.

Paýtagyň köçelerinde dikilen Aýazbabanyň we Garpamygyň heýkelleri.
4

Paýtagyň köçelerinde dikilen Aýazbabanyň we Garpamygyň heýkelleri.

Ýol ugrundaky maslahat.
5

Ýol ugrundaky maslahat.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG