Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Pakistana howpsuzlyk ugrundan 900 million dollarlyk kömegi ýatyrdy


ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Heather Nauert

ABŞ-nyň hökümeti Yslamabat owgan “Talybanyna” we Pakistanyň serhetlerinde hereket edýän “Hakgani” toparyna garşy “aýgytly hereketlere” girişýänçä bu ýurduň harbylary üçin azyndan 900 million dollarlyk kömegi ýatyrýandygyny aýtdy.

“Talyban we Hakgani topary Pakistanyň içinde pena tapýarlar we olar Owganystany durnuksyzlandyrmak hem-de ABŞ we onuň ýaranlaryna hüjüm etmek üçin dildüwüşik gurnaýarlar” diýip, ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň metbugat wekili Heather Nauert 4-nji ýanwarda aýtdy.

Döwlet departamenti Pakistana kömegiň ýatyrylmagy bilen bagly detallaryň üstünde işlenilýändigini belledi. ABŞ-nyň resmileri kararyň Pakistana berilýän graždan kömege täsir ýetirmejegini mälim etdiler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG