Sepleriň elýeterliligi

Türkmen görnüşleri - 2-nji hepde

Türkmenistanyň we türkmenistanlylaryň durmuşy bilеn bagly gyzykly pursatlary şekillendirýän fotosergi.
Köpräk görkez

Aşgabadyň "Mir" bazarynda söwda edýän satyjylar we alyjylar
3

Aşgabadyň "Mir" bazarynda söwda edýän satyjylar we alyjylar

Paýtagtyň köçeleriniň birinde gezelenç edýän kaka we çagalary
4

Paýtagtyň köçeleriniň birinde gezelenç edýän kaka we çagalary

Aşgabadyň toý mekanlarynyň birinde gurnalan türkmen toýy
5

Aşgabadyň toý mekanlarynyň birinde gurnalan türkmen toýy

Aşgabatda Täze ýyl arçasy we ýaşaýjylary gezelenç etdirýän atly araba
6

Aşgabatda Täze ýyl arçasy we ýaşaýjylary gezelenç etdirýän atly araba

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG