Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gazagystanyň sudy ‘Mukaddes Russiýanyň’ gazak agzalaryna 5 ýyl kesdi


28 ýaşyndaky Mihail Tkaçýow we 66 ýaşyndaky Uali Aliaskarow. 15-nji ýanwar, 2018 ý. Kargandy

Düýbi Russiýada ýerleşýän “Mukaddes Russiýany döredijileriň birleşigi” atly toparyň iki gazak agzasy Gazagystanda etniki we dini ýigrenji öjükdirmekde günäli tapylyp, olaryň her biri 5 ýyl türme tussaglygyna höküm edildi.

Bu barada Gazagystanyň Kargandy şäheriniň sudy 15-nji ýanwarda karar çykardy. 66 ýaşyndaky Uali Aliaskarow we 28 ýaşyndaky Mihail Tkaçýow özlerine garşy çykarylan bu karary şikaýat etjekdiklerini aýtdylar.

Gazak sudy Aliaskarowyň we Tkaçýowyň ady mälim edilmeýän etniki toparyň wekillerini kemsidýän pikirleri, maglumatlary ýygnamak üçin Internetden peýdalanandygy we duşuşandygy barada karar çykardy.

Aliaskarow we Tkaçýow bu aýyplamalary ret edýärler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG