Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Moskwada Merkezi Aziýa ýurtlarynyň sergisi açyldy


Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty

15-nji ýanwarda Russiýanyň paýtagty Moskwadaky “Tişinka” sergi kompleksinde “Týubeteýka” atly gündogar bazary açyldy. Moskwalylaryň Merkezi Aziýa ýurtlarynyň däp-dessury we medeniýeti bilen tanyşmaga mümkinçiligi boldy diýlip, “CA-News” habar agentligi “Weçernýaýa Moskwa” neşirine salgylanyp habar berýär.

Habar agentligi özüniň 16-njy ýanwarda çap eden maglumatynda serginiň geçirilýän meýdançasynyň üç bölege bölünendigini, olarda harytlaryň satylýandygyny, milli el hünärleriniň sergide görkezilýändigini we gatnaşyjylaryň milli tagamlary dadyp bilýändigini ýazýar.

Türkmenistanly telekeçi Ýelena Annaberdiýewa her bir etniki toparyň öz bezegleriniň, nagyşlarynyň bardygyny aýdyp, “adatça egin-eşik – bu ikinji pasport. Adam heniz özi barada gürrüň bermänkä, onuň egin-eşigindäki nagyşlar arkaly nireden gelendigini anyklap bolýar” diýdi.

20-nji ýanwara çenli dowam etjek bu sergä 10-15 müň adamyň gatnaşmagyna garaşylýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG