Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Tramp ABŞ-nyň hökümetini maliýeleşdirmek boýunça gysga möhletli çärä gol çekdi


ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp hökümeti 8-nji fewrala çenli maliýeleşdirmek boýunça gysga möhletli çärelere gol çekip, hökümetiň işiniň üç günläp bes edilmegi bilen bagly ýagdaýyň soňuna çykdy.

Trampyň 23-nji ýanwarda gol çeken karary ABŞ-nyň Kongressiniň iki öýüniň geçiren bitarap ses berişliginde goldanypdy.

"Men Kongressdäki demokratlaryň özüne gelendigi üçin hoşal” diýip, Tramp kanuna gol çekensoň aýtdy. Şol bir wagtda-da, iki partiýanyň syýasatçylary hökümetiň işini togtatmagynda bir-birini aýyplapdy.

Senatdaky demokratlar býujet boýunça wagtlaýyn çäreleriň kabul edilmegini ABŞ çagaka baryp, ýurtda bikanun galýan 700 000 müň çemesi immigranty goramak barada ylalaşygy gazanmak maksatly böwetläpdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG