Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dünýä Halkara Holokost ýatlama gününi belledi


ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson ýewreýleriň hormatyna dikilen ýadygärlige gül goýdy.

Ikinji Jahan urşundaky Holokost gyrgynçylygyndan aman galan garrylar we syýasy liderler 27-nji ýanwarda Oswensimde, ozalky ölüm lagerinde toplanyp, nasistik gyrgynçylygyň Halkara Holokost ýatlama gününi belleýän dünýä duýduryş bolup hyzmat etmegini dowam etdirmelidigini nygtadylar.

Ýatlama çäreleri Oswensimiň azat edilmeginiň 73-nji ýyl dönüminde, gün ýaşanynda, ýewreý şenbesi tamam bolandan soň, Polşanyň günortasynda geçirildi.

ABŞ-nyň döwlet sekretary Reks Tillerson Polşanyň paýtagty Warşawada Warşawa gettosy diýlip at berlen ýerde german güýçlerine garşy baş galdyran ýewreýleriň hormatyna dikilen ýadygärlige gül çemenini goýdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG