Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Owganystanda 6,1 bal derejesinde ýer titreme boldy


Owganystanyň Hindiguş dag gerişlerinde güýçli ýer titreme boldy. Bu tebigy betbagtçylyk Owganystanda we onuň goňşusy Pakistanda ýitgileriň bolmagyna sebäp boldy.

31-nji ýanwarda bolan ýer titremäniň netijesinde Pakistanyň dürli sebitlerinde bir gyz öldi we başga-da azyndan 15 adam ýaralandy diýip, “Dawn” atly gazet ýazýar.

Owganystanyň demirgazyk-gündogaryndaky Badahşan welaýatynda azyndan üç adam ýaralandy diýip, bu welaýatyň häkiminiň orunbasary Gul Mohammad Bedar aýtdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Geologiýa gullugy Owganystanyň Hindiguş dag gerişlerinde 6,1 bal derejesinde ýer titremäniň bolandygyny mälim etdi.

Bu gulluk ýer titremäniň episentriniň Owganystanyň Täjigistan bilen serhediniň golaýyndaky “Jarm” atly demirgazyk-gündogar kenaryndan 35 kilometr günortada we 191 kilometr çuňlukda bolandygyny aýtdy.

Ýer titremäniň täsiriniň owgan paýtagty Kabulda we Täjigistanyň paýtagty Duşenbede, şeýle-de Pakistanyň paýtagty Yslamabatda we Hindistanyň Nýu-Deli şäherinde hem duýulandygy habar berilýär.

Pakistanyň günorta-günbataryndaky Balojistan welaýatynyň paýtagty Kwettada jaýyň üçeginiň çökmegi netijesinde bir çaga öldi we onuň maşgalasynyň dokuz agzasy ýaralandy diýip, ýerli resmiler aýdýarlar.

Owganystanyň Hindiguş dag gerişlerinde ýygy-ýygydan ýer titreme bolýar. Bu regionda 2015-nji ýylyň oktýabrynda 7,5 bal derejesinde ýer titreme bolupdy. Şonda 400-den gowrak adam heläk bolup, Owganystanda, Pakistanda we Hindistanda birnäçe müň ýaşaýjy öýsüz galypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG