Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ekspertler Phenýanyň Orsýete, Hytaýa we beýleki ýerlere kömür iberendigini aýdýarlar


Demirgazyk Koreýanyň kömür portundaky ýük krany

BMG-niň hasabatynda Demirgazyk Koreýanyň gadagan edilen harytlarynyň birnäçe ýurda, şol sanda Orsýete hem iberilip, 2017-nji ýylda Phenýana 200 million çemesi dollar gazanmaga kömek edilendigini aýdýar.

2-nji fewralda ABŞ mediasyna mälim bolan hasabatda panel ekspertleriniň aýtmaklaryna görä, Phenýan kömür, demir, polat we dünýä guramasy tarapyndan gadagan edilen beýleki materiallary eksport etmek bilen, BMG-niň sanksiýalaryny bozdy.

Hasabatda kömür ýükleriniň, köp sanly gaçalak-sapalak pirimlerini, ýollary we aldaw taktikalaryny ulanmak arkaly, Orsýete, Hytaýa, Malaýziýa, Günorta Koreýa hem-de Wýetnama iberilendigi aýdylýar.

Ýükler esasan kagyz galplyklaryny ulanmak, ýagny ýüküň ugradylýan ýerini Demirgazyk Koreýa däl-de, Orsýet, Hytaý diýip görkezmek bilen daşary ýurtlara iberilipdir.

BMG-niň Howpsuzlyk geňeşi 2016-njy we 2017-nji ýyllarda, Phenýany ýadro we ballistik raketa programmalaryna sarp edýän girdejilerinden kesmek üçin, Demirgazyk Koreýa garşy ençeme sanksiýa girizdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG