Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

90 çemesi migrant, köpüsi pakistanly, gark boldy


Merkezi Ortaýer ugrunda halas edilen migrantlar. Arhiw suraty

Halkara migrasiýa gurmasy, Ortaýer deňzinde agdarylan gämileri zerarly, azyndan 90 adamyň gark bolan bolmagyndan howatyr edilýändigini aýtdy.

"Gämileri şu gün irden Liwiýa kenarynda agdarylandan soň, azyndan 90 adamyň gark bolandygy habar berildi” diýip, HMG-nyň 2-nji fewraldaky beýanatynda aýdylýar.

Berilýän maglumata görä, 10 adamyň – sekiz pakistanlynyň, iki liwiýalynyň jesedi tapyldy. Aman galanlaryň ikisi kenara ýüzüp geldi, beýlekiler bolsa balykçy gämileri tarapyndan halas edildi diýip, HMG habar berdi.

Aman galanlaryň tassyklamagyna görä, gäminiň üstündäkileriň aglabasy pakistanly eken.

Agentlik merkezi Ortaýer ugry diýilýän arkaly, Liwiýadan Italiýa aşmaga synanyşmagyň örän howpludygyny gaýta-gaýta duýduryp gelýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG