Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan çaga zorlana ölüm jezasyny berdi


Pakistani polisiýasy

Pakistan sudy 17-nji fewralda sekiz çagany, şol sanda 7 ýaşly gyzy zorlap öldürmekde günäli tapylan erkegi ölüm jezasyna höküm etdi.

Polisiýa Zainab Ansariniň jesedini ýitirim bolany habar berlenden dört gün soň, ýanwaryň ortasynda Lahor şäheriniň Kasur etrabyndaky zir-zibilleriň içinden tapdy.

Polisiýa derňewçileri soň sekiz gyzyň jesediniň, şol sanda Zainabyň we günäli tapylan 24 ýaşly Imran Alynyň DNA-synyň gabat gelendigini aýtdylar.

Zainabyň jesedi tapylandan soň ýüzlerçe ýaşaýjy proteste çykdy, polisiýa olary dargatjak bolup ok atanda iki adam öldi.

Kasur etrabynda 2015-nji ýyldan bäri çagalaryň ýitirim bolmagyndan şikaýat edilýärdi. Polisiýa bu ýerde tanymal ýerli maşgala dahylly pedofiller toparçagynyň üstüni açandygyny aýtdy.

XS
SM
MD
LG