Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşkentde türkmen-özbek ykdysady komissiýasynyň maslahaty geçdi


Özbegistanyň daşary işler ministri

Daşkentde söwda ykdysady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen-özbek komissiýasynyň 14-nji maslahaty geçirildi.

Türkmenistanyň resmi mediasyna görä, 1-2-nji martda geçirlen maslahatda taraplar ýurtlaryň 2018-2020-nji ýyllar boýunça hyzmatdaşlygyna degişli meseleleri, şol sanda transport we syýahat, medeniýet, ylym, sungat we sport ugurlar barada pikir alyşypdyr.

Özbegistan-Türkmenistan-Eýran-Oman transport ýoly baradaky ylalaşyklaryň ähmiýeti we Türkmenabat-Farap awtomobil we demirýol köprüleriniň durmuşa geçirilmeginiň ähmiýeti nygtaldy.

Türkmenistanyň Daşkente sapar eden resmi toparyny Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew kabul etdi.

XS
SM
MD
LG