Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Özbek prezidenti Täjigistan bilen gatnaşyklary ösdürjekdigini aýtdy


Özbegistanyň prezidenti Şawkat Miziýoýew (çepde) we täjik prezidenti Emomali Rahmon.

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Miziýoýew Täjigistana eden saparynyň dowamynda, iki goňşy ýurduň arasyndaky ençeme ýyl dowam eden dartgynlylykdan soň, has berk iki taraplaýyn gatnaşyklary gurmagy wada berdi.

Täjik prezidenti Emomali Rahmon bilen Duşenbede geçiren gepleşiklerinde Mirziýoýew: “Daşkent Duşenbe bilen ähli ugurlar boýunça gatnaşyklary ösdürer” diýip, belledi.

Gepleşikleriň netijesinde 27 ylalaşyga gol goýuldy. Şeýle-de, iki döwletiň raýatlarynyň birek-bireginiň ýurtlarynda 30 güne çenli wizasyz galmaga mümkinçilik berjek ylalaşyga gelindi.

Rahmon özbek prezidentiniň 9-10-njy mart aralygyndaky iki günlük saparyny “wajyp we möhüm” diýip, häsiýetlendirdi. Şeýle-de, ol Täjigistanyň “Özbegistanyň regional hyzmatdaşlygy ösdürmek ugrundaky tagallalaryny goldajakdygyny” hem sözüne goşdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG