Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidenti Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady


Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow (s) we Orsýetiň prezidenti Wladimir Putin (ç), Aşgabat, 2-nji oktýabar, 2017

Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Wladimir Putini prezidentlik saýlawlaryndaky ýeňişi bilen gutlady.

Orsýetiň Merkezi saýlaw komissiýasy 18-nji martda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda sesleriň 99.8%-niň sanalmagynyň netijesinde Putiniň 76.7% ses toplandygyny yglan etdi. Orsýetiň oppozision kandidatlarynyň biri Kseniýa Sobçak orsýet saýlawlaryny Türkmenistanyň saýlawlary bilen deňeşdirdi. "Bize örän agyr alty ýyl garaşýar. Özüni ses berijileriň ýokary derejesi we tas "türkmen netijeleri" bilen üpjün eden häkimýet azatlykdan mahrum etmek boýunça has köp ygtyýara eýe boldy" diýip Sobçak belledi.

Türkmenistanyň prezidenti wezipesine 90% çemesi ses bilen üç gezek saýlanan Gurbanguly Berdimuhamedow Putiniň goly astynda Orsýetiň has uly üstünliklere eýe boljagyna we halkara sahnasynda öz abraýyny has berkitjegine ynam baglady.

Berdimuhamedowyň öz adyndan we hökümetiň adyndan Putine ýollan gutlagynda, “orsýet halkynyň eden saýlawy, Wladimir Putiniň alyp barýan we ýurduň syýasy, sosial durnuklylygyna we ykdysady ösüşe gönükdirilen ugruna bolan uly ynamynyň we goldawynyň alamaty bolup durýar” diýlip bellenýär.

“Biz Türkmenistanda türkmen-orsýet gatnaşyklarynyň ösüşine siziň şahsy goşandyňyza uly gadyr goýýarys we dostlukly halklarymyzyň bähbidi üçin iki taraplaýyn ähli gatnaşyklary ösdürmek boýunça mazmunly dialogyň hem bilelikdäki konstruktiw gatnaşyklaryň dowam etdiriljegine ynam baglaýarys” diýlip, türkmen prezidentiniň Orsýetiň prezidentine ýollan hatynda aýdylýar.

Orsýetiň prezidentiniň Türkmenistanda geçirilen saýlawlarynda ses berijileriň rekordly gatnaşyk derejesiniň hasaba alnandygy habar berildi.

18-nji martda Aşgabat wagty bilen öýlän 12-de 1.2 müň adamyň ses berendigini Orsýetiň RIA-Nowosti agentligi habar berdi. Saýlaw uçastoklar Türkmenistanyň paýtagtynda we dört welaýat merkezinde işledi.

XS
SM
MD
LG