Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ-nyň ýokary derejeli diplomaty üç günlük sapar bilen Özbegistana barýar


Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Tomas Şannon (Thomas Shannon)

Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty özbek liderleri bilen gepleşikleri geçirmek we Owganystan boýunça halkara parahatçylyk konferensiýasyna gatnaşmak üçin 25-nji martda üç günlük sapar bilen Özbegistana barýar.

Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary Tomas Şannon (Thomas Shannon) 26-njy martda Daşkentde geçiriljek konferensiýa gatnaşar. Şeýle-de, onuň özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew we daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen hem duşuşmagyna garaşylýar.

Merkezi Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň owgan resmileri bilen 25-nji martda duşuşjakdygy aýdylsa-da, Daşkent konferensiýasynyň 26-njy martda başlamagyna garaşylýar.

Bu konferensiýa, 28-njy fewralda owgan paýtagtynda “Kabul prosesi” at bilen geçirilen duşuşygyň yz ýany planlaşdyryldy. Şol duşuşykda owgan prezidenti Aşraf Gani deslapky şertleri gürleşmän, “Talyban” bilen parahatçylyk gepleşiklerini geçirmegi teklip edipdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG