Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Gürjüstanyň kömür käninde bolan heläkçilikde alty adam öldi


Gürjüstanyň Tkibuli şäherçesindäki kömür käniniň girelgesi

Gürjüstanyň günbataryndaky kömür käninde üçegiň çökmegi netijesinde alty şahtaçy öldi we başga-da üç sanysy ýaralandy diýip, ýurduň Içeri işler ministrligi habar berýär.

Ministrligiň beýanatynda bu heläkçiligiň 5-nji aprelde irden Tbilisiniň 200 kilometr günbatarynda ýerleşýän Tkibuli şäherçesindäki "Mindeli" käninde bolandygy aýdylýar.

Imereti sebitindäki kömür käni Gürjüstanyň “Sahnakşiri” kompaniýasy tarapyndan dolandyrylýar. Bu kompaniýa heläkçilige dag-gaýada öz-özünden bolan partlamadan gelen güýçli tolkunlaryň sebäp bolandygyny aýdýar.

Premýer-ministr Giorgi Hwirikaşwiliniň edarasy kömür käninde howpsuzlyk kadalarynyň bozulandygyny ýa-da bozulmandygyny anyklamak boýunça derňew işleriniň geçirilýändigini mälim etdi.

2011-nji ýyldan bäri “Mindeli” kömür käninde bolan dürli heläkçiliklerde 10 şahtaçy aradan çykdy diýip, Reuters habar agentligi ýazýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG