Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Daşkentde "Aşgabat" seýilgähi açyldy

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanyň paýtagty Daşkentde bina edilen "Aşgabat" seýilgähine gezelenç etdi. Seýilgäh türkmen paýagtynyň keşbiniň esasynda dizaýn edilip gurlupdyr. Şeýle-de parkda häzirkzaman merkezler, garbanyşhanalar we göwnüňi açýan ýerler bina edilipdir. Şawkat Mirziýoýew saýilgähde döredilen şertler bilen tanyşdy. Seýilgähde türkmen paýtagtyny ýada salýan ýerler bar.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG