Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Daşkentde "Aşgabat" seýilgähi açyldy

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew Özbegistanyň paýtagty Daşkentde bina edilen "Aşgabat" seýilgähine gezelenç etdi. Seýilgäh türkmen paýagtynyň keşbiniň esasynda dizaýn edilip gurlupdyr. Şeýle-de parkda häzirkzaman merkezler, garbanyşhanalar we göwnüňi açýan ýerler bina edilipdir. Şawkat Mirziýoýew saýilgähde döredilen şertler bilen tanyşdy. Seýilgähde türkmen paýtagtyny ýada salýan ýerler bar.


Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG