Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Azerbaýjanda ýurduň nobatdaky prezidenti saýlanýar


Saýlawlarda 56 ýaşly Ylham Alyýewiň dördünji gezek prezidentlige saýlanjakdygyna garaşylýar

Azerbaýjanlylar ýurduň nobatdaky prezidentini saýlamak üçin ses berýärler.

Ýurduň esasy oppozision partiýalary saýlawlaryň galplaşdyryljakdygyny öňe sürüp, ony boýkot etdiler.

Şeýle-de, saýlawlarda ýurduň häzirki prezidenti 56 ýaşly Ylham Alyýewiň dördünji gezek prezidentlige saýlanjakdygyna garaşylýar. Alyýew ýurda öz kakasynyň ölüminden soň, ýagny 2003-nji ýyldan bäri baştutanlyk edip gelýär.

Azeri oppozisiýasy we günbatar hökümetleri Alyýewi azat media, žurnalistlere we oppozision syýasatçylara basyş etmekde aýyplaýarlar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG