Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Orsýetiň sudy Telegram ulgamyny bloklamak hakynda karar çykardy


Telegram messenjeri

Orsýetiň sudy 13-nji aprelde Telegram ulgamynyň elýeterliligini ýurtda bloklamak hakynda karar çykardy diýip, döwlet eýeçiligindäki media serişdelerinde habar berilýär.

Orsýetiň media gözegçilik edýän Roskomnadzor agentligi Telegram öz ulanyjylarynyň maglumatlarynyň üstüni açmakdan ýüz öwürensoň, bu ulgamyň elýeterliligini çäklendirmek hakynda iş gozgandygyny geçen hepdede habar berdi.

Telegram özünden edilen talaby berjaý etmekden ýüz öwrüp, ony ‘konstitusiýa garşy” we “kanuna esaslanmadyk” diýip atlandyrdy.

“Amnesty International” Telegramy bloklamak boýunça suddan öňki synanyşyklary Orsýetiň häkimiýetleriniň “internetde söz azatlygyny basyp ýatyrmak boýunça nobatdaky hüjüm" diýip atlandyrdy.

XS
SM
MD
LG