Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermeni demonstrantlary Sarkisýanyň häkimiýetde galmagynyň öňüni almaga çalyşýar


Ermenistanda protestçiler köçeleri ýapyp, awtoulag hereketini petikleýärler. 16-njy aprel, 2018 ý.

Ermenistanda ozalky prezident Serž Sarkisýanyň häkimiýetde galmagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän protestler dördünji gününde hem dowam edýär. Ermeni parlamenti Sarkisýany gaýtadan premýer-ministr saýlamaga taýýarlyk görýän mahaly, protestleriň guramaçylary iş taşlaýyş yglan edip, boýkot geçirmäge çagyryş edýärler.

16-njy aprelde protestleriň esasy guramaçysy Nikol Paşinýan bilen ýüzlerçe adam has uly göwrümli “raýat boýun egmezlik hereketini” geçirmäge çagyryş edip, Ýerewanyň merkezindäki köçeleri petiklediler.

Protestçiler 17-nji aprelde geçirilmegi planlaşdyrylýan parlament ýygnagyny bozmagy maksat edinýärler. Bu ýygnakda kanunçykaryjylaryň Sakisýany premýer-ministr saýlamagyna garaşylýar.

Protestçiler Milli Mejlisiň binasyna tarap gidýän Marşal Bagramýan köçesini petikläp, awtoulaglaryň hereketini çäklendirdiler.

Ermenistanyň ýörite polisiýa güýçleriniň hatara düzülen agzalary köpçüligiň parlamente tarap süýşmeginiň öňüni aldylar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG