Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Dynç alyş zolagy Gökdere - Çüli jülgesi

Türkmenistanyň paýtagtyndan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän meşhur dynç alyş zolagy - Çüli jülgesi Aşgabadyň Arçabil etrabyna degişli. Häzirki wagtda bu ýerde ýaşaýyş nokatlar ýok, ýerli ilat 2000-nji ýyllaryň başynda bu ýerden göçürilipdi. Çülide ýaşaýyş jaýlaryň ýerine döwlete degişli toplumlar guruldy.Çüli zolagynda pudaklara degişli dynç alyş merkezler we çagalaryň dynç alyş öýleri ýerleşýär.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG