Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Pakistan ‘ençeme ugurlar boýunça öňegidişlikleri gazanyp bilmedi’


Pakistanyň Kwetta şäherinde müňlerçe adam protest geçirýär.

Pakistanyň öňde baryjy gözegçilik toparlarynyň biri ýurduň soňky ýylda ençeme ugurlar boýunça öňegidişlikleri gazanyp bilmändigini aýdýar.

Pakistanyň Adam hukuklary boýunça Komissiýasynyň ýaýradan hasabatynda ýurtda harbylary tankytlaýan ýa-da goňşy Hindistan bilen has gowy gatnaşyklary talap edýän adamlaryň, şol sanda žurnalistleriň we bloggerleriň ýitirim bolýandygy nygtalýar.

Hasabatda ýurtda aýal-gyzlara garşy zulumlaryň hem dowam edýändigi bellenilýär. Geçen ýylyň 10 aýy boýunça Pakistanyň dört welaýatynda bular ýaly jenaýatlaryň 5 müň 660-sy hasaba alnypdyr.

Mundanam başga, hasabata Pakistanda ekstremistleriň dini azlyklaryň, şol sanda şaýy musulmanlarynyň, hristianlaryň we Ahmedi sektasynyň wekillerine hüjümleri amala aşyrýandyklary bellenilýär.

XS
SM
MD
LG