Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

HORMATLY ARKADAG: Demirgazyk Koreýa ýaly etjek bolýaňyzmy? 


Demirgazyk Koreýanyň öňki liderleriniň ýadygärligi (illýustrasiýa)

Hormatly Gurbanguly Malikgulyýewic!

Sonky yylarda awtoulaga dürli bahanalar bilen ilteşmeginiziñ manysy nämekä?

Aziada bahanasy bilen welayatlylary paytagta salmandynyz, henizem salañyzok. Şol wagtdan bellidi salmajagynyz. Sebäbi gurulan stoyankalaryñyz şony şol wagt añladyardy.

Indi tigirli ýöriş bahanasy bilen siziñ gizlin proyektlerinizden biri adamlary awtoulagdan büsbitin düşürmek bolup bilermi? Demirgazyk Koreýa yaly etjek bolýanyźmy?

Ine eziz adamlar görşüñiz ýaly yurdy yuwaş yuwaşdan gulçulyga öwrüp baryan hökümede garşy birlik bolmaly wagty geldimika diýýän. Sebäbi soñy şeylede gowluga baranok. Ýada gul bolmaga dowam...kimiñ?..GurbanGulyñ Guly. Watan üçin bolsa käşkä..

Redaksiýadan: Okyjylaryň hatlary bolşy ýaly çap edilýär. Hatlarda aýdylanlar Azatlyk Radiosynyň resmi pozisiýasyny şöhlelendirmeýär.

XS
SM
MD
LG