Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

ABŞ Rusal babatynda sanksiýalary gowşadyp biljegini duýdurdy


Orsýetli milliarder Oleg Deripaska

Birleşen Ştatlar Orsýetiň iň uly alýuminiý öndüriji kompaniýasynyň müşderilerine sanksiýalaryň täsirinden saplanmak üçin has köp wagt berýändigini aýdýar we “Rusal” kompaniýasynyň esasy eýeleriniň biri we onuň aksiýalarynyň 48% eýe bolan oligarh Oleg Deripaska kompaniýa gözegçiligini elden berse, sanksiýalary ýatyryp biljekdigini duýdurýar.

ABŞ-nyň Maliýe departamentiniň sanksiýalaryň sähel gowşadylmagynyň ähtimallygy barada 23-nji aprelde eden bu beýanaty Rusalyň aksiýalarynyň bahasynyň 15 prosent ýokarlanmagyna sebäp boldy, şol bir wagtda-da alýuminiýiň Londonyň maliýe bazarlaryndaky bahasy 8.7 prosent peseldi.

"Rusal ABŞ-nyň sanksiýalarynyň täsiriniň astyna düşdi, onuň Oleg Deripaska bilen gatnaşygy muňa sebäp boldy, emma ABŞ-nyň hökümeti Rusala garaşly we agyr zähmet çekýän adamlary we onuň ýanyndaky kärhanalary nyşana almaýar” diýip, ABŞ-nyň maliýe sekretary Stewen Mnuçin aýtdy.

Oleg Deripaska we Orsýetiň biznes we syýasy elitasynyň 20-den gowrak beýleki wekiline garşy sanksiýalar 6-njy aprelde girizilipdi we amerikan resmileriniň aýtmagyna görä, Moskwany “dünýä derejesine erbet hereketleri” üçin jezalandyrmak boýunça tagallalaryň biri bölegi bolupdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG