Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Zarif ne Eýranyň, ne-de Saud Arabystanynyň regionyň esasy güýji bolup biljegini aýtdy


PAKISTAN -- Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif gestures while speaking at the Iran-Pakistan Business Forums in Karachi, March 13, 2018

Eýranyň daşary işler ministri ne Eýranyň, ne-de Saud Arabystanynyň Ýakyn Gündogarda iň täsirli güýç bolup biljegini belledi we Pars aýlagyndaky ýurtlary bir-biri bilen gepleşip başlamaga çagyrdy.

“Regionda iň güýçli bolmak, bir-birini çetleşdirmek ugrundaky tagallalarda biz regiony ýumurmagy başardyk” diýip, Muhammad Jawad Zarif 23-nji aprelde Nýu Ýorkda Daşary gatnaşyklar boýunça geňeşinde eden çykyşynda aýtdy.

Zarif “üýtgeşiklige uly zerurlyk bar” we “Eýran muňa taýýar, sebäbi biz bu reallygy makullamak üçin ýeterlik derejede giň, ýaş taýdan uly we kämil” diýip belledi we “biziň hiç birimiz regionda täze gegemoniýa bolup bilmez” diýdi.

Zarif Pars aýlagynyň hyzmatdaşlyk geňeşiniň bäş döwletini Eýranyň, Yragyň we Ýemeniň gatnaşmagyndaky “regional dialogynyň forumyna” çagyrdy we şeýle dialogyň Ýakyn Gündogary özgertmäge mümkinçilik berýändigini belledi.

Eýranyň daşary işler ministriniň Nýu Ýorka eden bu sapary Tährany Riýadyň iň uly duşmany hökmünde häsiýetlendirýän Saud Arabystanynyň mirasdüşer şazadasy Muhammad bin Salmanyň saparynyň iki hepde yzýanyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG