Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Yrakda 19 rus aýaly ömürlik tussaglyga höküm edildi


Bagdadda iki rus aýaly sud edilýär.

Bagdadyň Merkezi Jenaýat sudy 19 russiýaly aýaly “Yslam döwleti” terroristik toparynyň hataryna goşulmakda günäli tapyp, olary ömürlik türme tussaglygyna höküm etdi.

Mundanam başga, sud ýene-de alty azerbaýjanly we dört täjigistanly aýala hem ömürlik tussaglyk hökümini çykardy.

Aýallaryň şahsyýetleri media serişdelerine aýdyňlaşdyrylmady.

Suduň dowamynda aýallar Yraga “Yslam döwleti” toparynyň jeňçileri tarapyndan Türkiýeden zor bilen eltilendiklerini aýtdylar.

Şu aýyň başynda Russiýanyň Daşary işler ministrligi Bagdadyň türmelerinde 50-70 töweregi “rusça gepleýän aýallaryň” saklanýandygyny aýdypdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG