Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Paşiniýan köçe protestlerini togtatmaga çagyrdy


Ermenistanyň protest lideri Nikol Paşiniýan

Ermenistanyň protest lideri Nikol Paşiniýan, häkimiýet başyndaky Respbulikan partiýanyň ony 8-nji maýda premýer-ministri saýlamak boýunça geçiriljek ses berilişikde goldap biljekdigini ýaňzdandan soň, üç hepdeläp dowam edýän protestleri togtatmaga çagyrdy.

13-nji aprelden bäri protestlere ýolbaşçylyk eden oppozisiýa syýasatçysy Paşiniýan Respublikan partiýanyň pozisiýasyndaky üýtgeşmeleri gowy garşylady.

Respublikan partiýanyň lideri Wahram Bagdasariýan 8-nji maýda geçiriljek ses berilişige partiýanyň hiç bir dalaşgäri hödürlemejekdigini we parlamentiň üçden biri tarapyndan hödürlenen islendik kandidaty goldajakdygyny yglan etdi.

Paşiniýan öz gezeginde protestçilere ýüzlenip: “Çagalar, siz ertir mekdepleriňize gidiň. Biz protestleri togtadyp, dynç almaly” diýip, çykyş etdi.

Ermeni kanunçylygyna görä, eger-de parlament ikinji ses berilişikde hem premýer-ministri saýlap bilmese, onda parlament dargadylyp, irki saýlawlar geçiriler.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG