Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Ermenistanyň täze premýer-ministri Daglyk Garabaga sapar edýär


Ermenistanyň täze saýlanan premýer-ministri Nikol Paşinian, Ýerewan, 8-nji maý, 2018.

Nikol Paşinian Ermenistanyň täze premýer-ministri wezipesine saýlanmagynyň ertesi 9-njy maýda Daglyk Garabaga sapar etdi. Azerbaýjanda ýerleşýän regiona etnik ermeniler tarapyndan gözegçilik edilýär.

Ermenistanyň liderleri adatça 9-njy maýda postsowet ýurtlarynyň ençemesiniň Germaniýanyň nasistik goşunlary üstündäki ýeňişi belleýän güni Daglyk Garabag regionyna sapar edýärler.

Azerbaýjanyň we Ermenistanyň Daglyk Garabag regionynyň üstündäki dawasy saklanyp galýar. Azerbaýjanyň territoriýasy 1990-njy ýyllaryň başynda bolan we 30 müň çemesi adamyň ölümine sebäp bolan separatistik urşuň netijesinde Ermenistan tarapyndan goldanýan güýçler tarapyndan eýelenipdi.

Ermenistanyň parlamentiniň 8-nji maýda Paşiniany premýer-ministri wezipesine saýlamagy bilen ýurtda ençeme hepdeläp dowam eden syýasy durnuksyzlygyň hem köpçülikleýin demonstrasiýalaryň soňuna çykdy.

Azerbaýjan Paşinianyň Daglyk Garabaga sapar etmegine gahar-gazaply reaksiýa bildirdi.

XS
SM
MD
LG