Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

‘Pakistanyň Talyban’ topary harby ulagy duzaga düşürip, ýedi esgeri öldürdi


Pakistanyň demirgazyk-günbataryndaky tire-taýpalar regiony

Pakistanyň demirgazyk-günbataryndaky tire-taýpalar regionynda söweşijiler goňşy Owganystana yzyna gaçyp gitmezden öň, patrullykdaky harby ulagy duzaga düşürip, ýedi esgeri öldürdiler diýip, Pakistanyň howpsuzlyk resmileri aýdýarlar.

14-nji maýda Pakistanyň iki resmisi anonim şertde maglumat berip, bu wakanyň 13-nji maýda Demirgazyk Waziristan sebitinde bolandygyny aýtdy.

“Pakistanyň Talyban” toparynyň metbugat wekili Mohammad Hurasani ýörite beýanat ýaýradyp, bu hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy.

Bu hüjüm, 13-nji maýda goňşy Owganystanyň Jalalabad şäherindäki hökümet binasyna janyndan geçen bombaçylaryň we ýaragly adamlaryň eden sazlaşykly hüjümi netijesinde 10 adamyň öldürilen we başga-da 40-dan gowragynyň ýaralanan mahalyna gabat geldi.

Bu hüjümiň jogapkärçiligini “Yslam döwleti” ekstremist topary öz üstüne aldy, ýöne toparyň “Amak” atly habar websaýtynda bu barada subutnama ýaýradylmady.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG