Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan hökümet güýçleri ‘Talybany’ Farah şäherinden gysyp çykardy


Ýerli ýaşaýjylar owgan hökümet güýçleri bilen "Talyban" toparynyň söweşijileriniň arasyndaky çaknyşyklarda zeper ýeten ulaga seredýärler. 16-njy maý, 2018 ý. Farah

Owganystanyň hökümet güýçleri “Talybany” ýurduň Eýran bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip, owgan resmisi aýdýar.

16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherindäki çaknyşyklarda “Talyban” toparynyň 300-den gowrak söweşijisiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle-de, ol hökümet güýçleriniň 25 agzasynyň hem heläk bolandygyny belledi.

Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arassalamaga, şol sanda “Talyban” toparynyň 40 çemesi söweşijisiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy.

15-nji maýda irden başlan bu çaknyşyklar “Talyban” topary öz ýyllyk ýazky hüjümlerine başlaýandygyny yglan edeni bäri welaýat paýtagtyny nyşana alýan iň uly hüjümdir.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG