Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan hökümet güýçleri ‘Talybany’ Farah şäherinden gysyp çykardy


Ýerli ýaşaýjylar owgan hökümet güýçleri bilen "Talyban" toparynyň söweşijileriniň arasyndaky çaknyşyklarda zeper ýeten ulaga seredýärler. 16-njy maý, 2018 ý. Farah

Owganystanyň hökümet güýçleri “Talybany” ýurduň Eýran bilen serhediniň golaýynda ýerleşýän günbatar Farah welaýatynyň paýtagty Farah şäherinden gysyp çykardy diýip, owgan resmisi aýdýar.

16-njy maýda Farah welaýatynyň häkimi Abdul Basir Salangi Farah şäherindäki çaknyşyklarda “Talyban” toparynyň 300-den gowrak söweşijisiniň öldürilendigini aýtdy. Şeýle-de, ol hökümet güýçleriniň 25 agzasynyň hem heläk bolandygyny belledi.

Salangi ýaşaýjylaryň şäheri arassalamaga, şol sanda “Talyban” toparynyň 40 çemesi söweşijisiniň jesetlerini aýyrmaga başlandygyny aýtdy.

15-nji maýda irden başlan bu çaknyşyklar “Talyban” topary öz ýyllyk ýazky hüjümlerine başlaýandygyny yglan edeni bäri welaýat paýtagtyny nyşana alýan iň uly hüjümdir.

XS
SM
MD
LG