Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Eýran britan kompaniýasy bilen nebit şertnamasyny baglaşdy


Eýran Pergas konsortsiumy bilen ýurduň Keranj sebitinde nebit çykarmak barada şertnama baglaşdy.

Eýran Britaniýanyň konsrotsiumy bilen nebit ýataklaryny özleşdirmek boýunça şertnama baglaşdy. Bu ABŞ-nyň Tähranyň Ýadro ylalaşygyndan çykýandygyny we oňa garşy täze sanksiýalaryň girizýändigini yglan edeninden soň, Eýranyň günbatar kärhanasy bilen bu görnüşdäki baglaşan ilkinji şertnamasy boldy.

Eýranyň Nebit ministrliginiň beren maglumatyna görä, düýbi Londonda ýerleşýän Pergas konsortsiumy bilen ýurduň Keranj sebitinde 10 ýylyň dowamynda nebit çykarmak barada şertnama baglaşylypdyr.

Şertnama 16-njy maýda Tähranda, Britaniýanyň ilçisiniň hem gatnaşmagynda gol goýuldy. Emma, munuň London tarapyndan makullanyp-makullanmadygy häzirlikçe belli däl.

“Biz Britaniýanyň hökümetiniň... şertnamany makullajakdygyna umyt edýäris” diýip, Eýranyň nebit ministri Bijan Zanganeh aýtdy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG