Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Pompeo rus esgerleriniň Gürjüstandan çykarylmagyna çagyrdy


ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Popmeo

ABŞ-nyň döwlet sekretary Maýk Popmeo Russiýa ýüzlenip, öz-özüni garaşsyz diýip yglan eden Gürjüstanyň regionlaryndan rus esgerlerini çykarmaga çagyrdy. Şeýle-de, Pompeo Tbilisä has köp howpsuzlyk we ykdysady goldawyny wada berdi.

“ABŞ Russiýanyň Gürjüstanyň sebitlerini okkupasiýa etmegini çürt-kesik ýazgarýar” diýip, Pompeo Waşingtonda geçen ýyllyk ABŞ-Gürji Strategiki Hyzmatdaşlyk maslahatynyň dowamynda çykyş etdi.

“Russiýanyň Gürjüstana zor bilen girmegi, halkara parahatçylygyň we howpsuzlygyň açyk bozulmasydyr” diýip, ABŞ resmisi sözüne goşdy.

2008-nji ýylda Russiýa bilen Gürjüstanyň arasynda ýüze çykan uruşdan soň, rus esgerleri Gürjüstanyň Abhaziýa we Günorta Osetiýa sebitlerinde ornaşdyryldy.

Moskwa we ýene käbir döwletler bu iki separatist regionlarynyň garaşsyzlygyny ykrar etdiler.

Pompeo Waşingtonyň Gürjüstanyň NATO agzalygyny goldaýandygyny hem belledi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG