Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

BMG: 2018-nji ýylda Owganystanda 100 müň adam başga ýere göçmäge mejbur boldy


Owganystanyň Lagman welaýatynyň çetinde ýerleşýän bosgunlar lagerindäki çagalar

Birleşen Milletler Guramasy şu ýylyň başyndan bäri Owganystanda konflikt we tebigy betbagtçylyklar zerarly 108,000-den gowrak adamyň öz öýüni terk edip, başga ýere göçmäge mejbur bolandygyny aýdýar.

Şu ýylyň 1-nji ýanwary bilen 13-nji maýy aralygynda jemi 108,440 adam başga ýere göçdi diýip, 22-nji maýda BMG-niň Ynsanperwer meseleleriň koordinasiýasy baradaky edarasy habar berdi.

Öz ýaşaýan sebitini terk etmäge mejbur bolan adamlaryň sany boýunça Gazny welaýatynyň gündogar bölegi ilkinji orunda durýar. Bu sebitde 10,000 çemesi adam öz öýüni terk edip, başga ýere göçmäge mejbur boldy.

15-nji maýda “Talyban” hereketiniň Farah şäheriniň käbir bölekleriniň kontrollygyny öz gözegçiligine geçirmegi bilen, 10,000-den gowrak adam wagtlaýyn öz öýüni terk edip, başga ýere göçmäge mejbur boldy.

2017-nji ýylda Owganystanda konflikt zerarly 445,000 adam öz ýaşaýan sebitini terk edip, başga ýere göçmäge mejbur bolupdy.

BMG-niň bu hasabaty, “Talyban” topary özüniň ýazky hüjümlerine başlany bäri Owganystanyň hökümet desgalaryna, administratiw merkezlerine we azyndan bir welaýatynyň paýtagtyna hüjümleriniň gerimini artdyrmagynyň yz ýanyna gabat geldi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG