Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

AEHA Eýranyň Ýadro ylalaşygynyň şertlerini berjaý edýändigini aýdýar


Atom energiýasy boýunça Halkara Agentliginiň Wenadaky edarasynyň öňündäki Eýranyň baýdagy.

Eýran 2015-nji ýylda dünýäniň iri döwletleri bilen baglaşylan Ylalaşygyň çäklerinde, ABŞ-nyň bu Ylalaşykdan çykmagyna hem garamazdan, özüniň ýadro programmasyna girizilen çäklendirmeleriň şertlerine ygrarly bolup galdy diýip, BMG-niň ýadro gözegçilik edarasy maglumat berdi.

Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trampyň şu aýyň başynda Waşingtonyň Ýadro ylalaşygyndan çykýandygyny yglan edeninden soň, bu mazmunly çap edilen ilkinji hasabatdyr.

Atom energiýasy boýunça Halkara Agentligi Eýranyň uraniumy baýlaşdyrmak boýunça girizilen çäklendirmeleriň çäginde hereket edendigini mälim etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG