Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Owgan güýçleri Daşt-e Kala etrabynyň merkeziniň gözegçiligini gaýtadan ele geçirdiler


Resmiler çaknyşyklarda howpsuzlyk güýçleriniň hataryndan ençeme esgeriň, şeýle-de birnäçe jeňçiniň öldürilendigini habar berdiler. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Owgan güýçleri ýurduň demirgazygyndaky Takhar welaýatynyň etrap merkezleriniň biriniň gözegçiligini gaýtadan öz ellerine geçirdiler. Mundan owal, “Talyban” jeňçileri Daşt-e Kala etrabynyň merkezini eýeläpdiler.

Ýerli resmileriň Azatlyk Radiosyna beren maglumatyna görä, “ýedi sagada çeken çaknyşyklardan soň, ‘Talyban’ bu ýerini basyp alypdyr”.

Mundan birnäçe sagatdan soň, owgan güýçleri sebitiň kontrollygyny ýaňadanan öz ellerine geçirdiler.

Resmiler çaknyşyklarda howpsuzlyk güýçleriniň hataryndan ençeme esgeriň, şeýle-de birnäçe jeňçiniň öldürilendigini habar berdiler.

XS
SM
MD
LG