Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Oppozisiýa Makedoniýanyň täze adyna garşy çykyşlaryny dowam etdirýär


Gresiýanyň premýer-ministri Aleksis Tsipras (s) we Makedoniýanyň premýer-ministri Zoran Zaew, Sofiýa, 17-nji maý 2018

Günbatar liderleriniň Makedoniýanyň ady boýunça Gresiýa bilen dawasyna degişli meselede makullaýjy çykyş edýän wagtynda ýurtlaryň ikisiniň-de liderleri ylalaşygy milli parlamentlerden geçirmekde kynçylyga duçar bolýarlar.

Ylalaşygyň tankytçylary ýurtlaryň ikisinde-de ýöriş geçirip, 12-nji iýunda ylalaşygyň tassyklanmagyna garşy çykyşlaryny dowam etdirmegi wada berdiler.

“Şu günki gün Makedoniýa Respublikasy üçin agyr gündir” diýip, Makedoniýanyň oppozision partiýasynyň (VMRO-DPMNE) prezidenti Hristiýan Miçkoski aýtdy we ýurduň Demirgazyk Makedoniýa adyna eýe bolmagyny “galp ýeňiş” diýip atlandyrdy.

Miçkoski premýer-ministr Zoran Zaewiň Gresiýanyň öňünde “kapitulýasiýa” edendigini aýtdy.

Gresiýada hem oppozisiýa hökümeti tankyt edip, onuň demirgazyk goňşusyna Makedoniýa adyny ulanmaga rugsat bermegini ýazgardy.

Iň soňky teswirler

XS
SM
MD
LG