Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Phenýany ýaragsyzlandyrmak üçin we Günorta Koreýa bilen harby türgenleşigi ýatyrýar


ABŞ-nyň we Demirgazyk Koreýanyň liderleri D.Tramp we Kim Jong Un dokumente gol çekdiler, Sentosa, 12-nji iýun, 2018.

ABŞ-nyň we Günorta Koreýanyň bilelikdäki harby türgenleşikleriniň Demirgazyk Koreýany ýaragsyzlandyrmak boýunça gepleşikleri batlandyrmak maksady bilen ýatyrylmagy ähtimal. Bu barada Günorta Koreýanyň prezidentlik edarasyna salgylanyp, Yonhap agentligi 13-nji iýunda habar berdi.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp "Demirgazyk Koreýadan mundan beýläk ýadro howpy abanmaýar" diýip, 13-nji iýunda Tweeterde ýazdy.

Tramp Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen 12-nji ýunda Singapurda geçiren duşuşygynyň yzýany eden çykyşynda ABŞ-nyň Günorta Koreýa bilen yzygiderli häsiýetde geçirýän “örän prowokatiw” we gymmatbaha türgenleşikleri bes etjekdigini aýtdy.

Şol bir wagtda-da Demirgazyk Koreýa Trampyň ýaragsyzlanmak prosesini “ädime-ädim” amala aşyrylmak bilen ylalaşandygyny 13-nji iýunda mälim etdi. Ýurduň lideri Kim Jong Unyň Tramp bilen Singapurda geçiren taryhy sammiti barada eden ilkinji resmi beýanaty Koreýanyň Merkezi täzelikler agentligi tarapyndan ýaýradyldy.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG