Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

ABŞ Phenýany ýaragsyzlandyrmak üçin we Günorta Koreýa bilen harby türgenleşigi ýatyrýar


ABŞ-nyň we Demirgazyk Koreýanyň liderleri D.Tramp we Kim Jong Un dokumente gol çekdiler, Sentosa, 12-nji iýun, 2018.

ABŞ-nyň we Günorta Koreýanyň bilelikdäki harby türgenleşikleriniň Demirgazyk Koreýany ýaragsyzlandyrmak boýunça gepleşikleri batlandyrmak maksady bilen ýatyrylmagy ähtimal. Bu barada Günorta Koreýanyň prezidentlik edarasyna salgylanyp, Yonhap agentligi 13-nji iýunda habar berdi.

ABŞ-nyň prezidenti Donald Tramp "Demirgazyk Koreýadan mundan beýläk ýadro howpy abanmaýar" diýip, 13-nji iýunda Tweeterde ýazdy.

Tramp Demirgazyk Koreýanyň lideri bilen 12-nji ýunda Singapurda geçiren duşuşygynyň yzýany eden çykyşynda ABŞ-nyň Günorta Koreýa bilen yzygiderli häsiýetde geçirýän “örän prowokatiw” we gymmatbaha türgenleşikleri bes etjekdigini aýtdy.

Şol bir wagtda-da Demirgazyk Koreýa Trampyň ýaragsyzlanmak prosesini “ädime-ädim” amala aşyrylmak bilen ylalaşandygyny 13-nji iýunda mälim etdi. Ýurduň lideri Kim Jong Unyň Tramp bilen Singapurda geçiren taryhy sammiti barada eden ilkinji resmi beýanaty Koreýanyň Merkezi täzelikler agentligi tarapyndan ýaýradyldy.

XS
SM
MD
LG