Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Türkmenistanyň prezidentiniň uçary bir hepdede iki gezek Germaniýa geldi


Türkmenistanyň uçary

Türkmenistanyň prezidentiniň uçary bir hepdäniň dowamynda ikinji gezek Germaniýa geldi.

Türkmenistanyň Hronikasy” neşiriniň flightradar24.com saýtyna salgylanyp ýazmagyna görä, Türkmenistanyň prezidentiniň Boing 737 uçary 14-nji iýun güni ir sagat 7-de Frankfurt aeroportuna gelip gondy.

Bu uçar şondan 2,5 sagat soň Germaniýadan yzyna, Türkmenistanyň paýtagtyna uçdy.

“Türkmenistanyň Hronikasy” neşiri bu uçaryň 10-njy iýunda hem Frankfurta gelendigini habar berýär. Ýöne ol gezek Boing 737 Frankfurtda biraz az saklandy, ýagny 1,5 sagat durup, soň yzyna, Aşgabada uçdy.

Şeýle-de neşir bu uçaryň soňky bir ýylyň dowamynda Germaniýa we Angliýa birnäçe gezek baryp gaýdandygyny belleýär.

Türkmen häkimiýetleri prezidentiň uçarynyň daşary ýurtlara amala aşyrýan uçuşlary baradaky habarlara hiç bir düşündiriş bermeýär.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG