Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Nigeriýada gazaplylyk sebäpli kommendant sagady girizildi


Harbylar we polisiýa gazaplylygy togtatmak ugrunda tagalla edýärler. Arhiwden alnan illýustrasiýa suraty.

Nigeriýanyň merkezi Plateau şatynda ýüze çykan çaknyşyklar sebäpli, hökümet gijeden daňdana çenli kommendant sagadyny girizdi.

Geçen dynç günleriniň dowamynda daýhanlar bilen ýarym-çarwa çopanlaryň arasynda dörän dawanyň gazaplylyga ýazmagy netijesinde azyndan 86 adam heläk bolupdy.

“Hökümet durnuklylygy üpjün etmek üçin, ikindin 6:00-dan daňdan 6:00-a çenli kommendant sagadyny girizdi. Polisiýanyň we beýleki hopwsuzlyk güýçleriniň hüşgärlik derejesi ýokarlandyryldy” diýip, ýerli resmileriň biri habar berdi.

Prezident Muhammadu Buhari taraplary rahatlygy saklamaga çagyrdy. Bu aralykda, harbylar we polisiýa gazaplylygy togtatmak ugrunda tagalla edýärler.

Dawa-jenjel ýer üstünde döredi. Mundan ozalky şeýle dawalarda ýüzlerçe adam heläk bolupdy.

Nigeriýa Afrikanyň iň köp ilatly ýurdy bolup, onda 186 million adam ýaşaýar.

XS
SM
MD
LG