Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Aşgabadyň 'arassalanmaýan' zir-zibil gutulary

Tomus aýlary Aşgabatda gawun-garpyz paçaklarynyň, öý bikeleriniň gyş üçin konserwirleýän önümleriniň atylyp bolýan zaýaçylygynyň zir-zibil gutularyna oklanmagy bilen, onuň töwereginde şireli, porsy-hapa suwlaryň akyp ýatandygyny görmek bolýar. Aşgabat şäherindäki ýaşaýyş jaý müdirlikleriniň we ýaşaýyş jaý ulanyş trestleriniň ýerine ýetirmeli kommunal hyzmatlaryň göwnejaý ýerine ýetirilmeýändiginden, zir-zibil gutularynyň öz wagtynda arassalanmaýandygyndan ýaşaýjylar juda närazy bolýandyklaryny aýdýarlar.

Ýene-de ýükle

XS
SM
MD
LG