Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Çeçen lideri Ramzan Kadyrowyň ýegeni Groznynyň häkimi wezipesine bellenildi


Russiýanyň Demirgazyk Kawkaz regiony Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow

Russiýanyň Demirgazyk Kawkaz regiony Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrowyň ýegeni ýerli kanunçykaryjylar tarapyndan Groznynyň häkimi wezipesine bellenildi.

26-njy iýulda Grozny şäher geňeşi Kadyrowyň aýal dogany Zulaýyň ogly Ibragim Zakriýewi Çeçenistanyň paýtagtynyň häkimi wezipesine bellemek barada ses berdi.

Zakriýew Çeçenistanyň premýer-ministri bolmak üçin iýun adynda wezipesinden çekilen Muslim Huçiýewiň ýerine işe başlar.

Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän we raýat aktiwistleri Kadyrow 2007-nji ýylda rus prezidenti Wladimir Putin tarapyndan Çeçenistanyň lideri bellenileni bäri, ýurtdaky administratiw wezipeleriň aglabasyny Kadyrowyň dogan-garyndaşlarynyň eýeleýändigini aýdýarlar.

XS
SM
MD
LG