Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar
Göni efirde

Koçarýanyň tarapdarlary onuň derhal azatlyga goýberilmegini talap edýärler


Robert Koçarýan

Ermenistanyň tussag edilen ozalky prezidenti Robert Koçarýanyň tarapdarlary onuň tussag edilmegini tankytlap, derhal azatlyga goýberilmegini talap etdiler.

Olar Koçarýanyň hökümetiň ozalky ýolbaşçylara garşy görýän kanuny çäreleriniň çäginde jogapkärçilige çekilmegini “görnetin syýasy we şahsy yzarlama” diýip atlandyrdylar.

“Bu gan dawasy, syýasy we şahsy ar alyş we kanuny esasy ýok” diýip, Koçarýanyň sözçüsi Wiktor Soghomoniýan 28-nji iýulda Ýerewanda gurnalan metbugat ýygnagynda aýtdy.

1998-2008-nji ýyllarda Ermenistanyň prezidenti bolan Robert Koçarýan 27-nji iýulda tussag astyna alyndy.

Ol 2008-nji ýyldaky dawaly prezident saýlawlaryndan soň guralan oppozisiýa protestleriniň basylyp ýatyrylmagy we 10 adamyň, şol sanda iki sany polisiýa ofiseriniň öldürilmegi bilen baglylykda aýyplanýar.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG