Sepleriň elýeterliligi

Soňky habar

Ozalky serb lideri Milişowiçiň gorag toparyna ýardamçy bolan aklawçy atylyp öldürildi


Dragoslaw Ognýanowiç (Ognjanovic)

Bir zaman ozalky serb lideri Slobodan Milişowiçi uruş jenaýatlary sudy mahalynda goramaga kömek eden tanymal aklawçy Belgradda atylyp öldürildi diýip, resmiler aýtdylar.

57 ýaşyndaky Dragoslaw Ognýanowiç (Ognjanovic) öz kwartirasynyň daş işiginde, 28-nji iýul güni giçlik atylyp öldürildi diýip, Içeri işler ministrligi habar berdi.

Ministrlik aklawçynyň 26 ýaşyndaky oglunyň hem sag golundan ýaraly bolandygyny aýtdy.

Polisiýa hüjümçiniň gözlenilýändigini, aklawçynyň näme sebäpden öldürilendiginiň bilinmeýändigini aýtdy.

Ognýanowiç 2000-nji ýyllaryň başynda uruş jenaýatlary üçin sud edilýän Miloşowiçi goran kanun toparyna kömek etdi.

Iň soňky teswirler

Iň soňky teswirler
XS
SM
MD
LG